Brand
專業團隊
水湳經貿店

不動產經紀人員

副理/紀宜廷 0977144896

座右銘
越努力越幸運!


自我介紹
專營土地開發與銷售,全力以赴,歡迎來電!


個人經歷
109年 6月百萬經紀人獎
109年 6月百萬經紀人獎
109年 仲介菁英獎
110年 1月百萬經紀人獎

個案物件專區
各店介紹

快速掃描